Yrityssaneeraus

Haluatko välttää konkurssin?

Yksi keino konkurssin välttämiseksi on yrityssaneeraushakemuksen jättäminen käräjäoikeudelle ennen
konkurssimenettelyn alkamista. Konkurssiasian käsittely tuomioistuimessa pysähtyy, kun
yrityssaneerausmenettelyä haetaan.

Korkojen nousu ja inflaatio sekä geopoliittinen epävakaus ovat aiheuttaneet useille yrityksille vaikeuksia selviytyä velvoitteistaan. Taloudellisissa vaikeuksissa oleva yritys voi pyrkiä ratkaisemaan kriisin hakeutumalla yrityssaneerausmenettelyyn. Yrityssaneerauksella on mahdollista pelastaa vaikeuksiin joutunut elinkelpoinen yritys. Yrityssaneeraus on usein myös viimeinen keino konkurssin välttämiseksi. Yrityssaneeraukseen voi hakeutua yritysmuodosta riippumatta. Vireillä oleva konkurssihakemus ei muodosta estettä yrityssaneerausmenettelyyn hakeutumiselle.   

Saneerausohjelma

Yrityssaneerauksella pyritään parantamaan yrityksen toimintaedellytyksiä vahvistamalla yritykselle räätälöity saneerausohjelma, jonka kesto on yleensä useita vuosia. Saneerausohjelman päättyessä yritys vapautuu muista kuin saneerausohjelmaan sisältyneistä veloistaan.

Perintä- ja ulosmittauskielto

Yritystä ei voida asettaa konkurssiin silloin, kun hakemus saneerausmenettelystä on vireillä. Lisäksi yrityssaneeraushakemukseen voi liittää vaatimuksen, että käräjäoikeus asettaa väliaikaisen perintä- ja ulosmittauskiellon sekä muiden täytäntöönpanotoimenpiteiden kiellon olemaan väliaikaisena voimassa jo ennen saneerausmenettelyn alkamista.

1.7.2022 alkaen yritys on voinut perusmuotoisen saneerausmenettelyn lisäksi hakeutua ns. varhaiseen saneerausmenettelyyn tai nopeutettuun saneerausmenettelyyn. Varhainen saneerausmenettely tulee kysymykseen, jos yritys ei vielä ole maksukyvytön, mutta sitä uhkaa maksukyvyttömyys. Nopeutetussa saneerausmenettelyssä saneerausohjelman vahvistamisprosessi on tavanomaista nopeampi. Siinä tapauksessa yrityksen saneerausohjelma on pitkälle valmisteltu jo siinä vaiheessa, kun saneeraushakemus jätetään käräjäoikeudelle.

Saneerauksen päättyminen

Saneeraus päättyy, kun saneerausohjelman mukaiset suoritukset velkojille on maksettu ja muut ohjelman mukaiset velvollisuudet on täytetty. Saneerauksen päättymisen jälkeen yritys voi jatkaa toimintaansa normaalisti.

OTA YHTEYTTÄ!