Yrityskaupat

Yrityskaupat – liiketoiminnan kauppa:

Oletko luopumassa yritystoiminnasta? Jos olet luopumassa yritystoiminnasta ja suunnittelet yrityskauppaa, me voimme auttaa sinua sopimusten laatimisessa ja saamaan nykyisestä yrityksestäsi todellisen markkinahinnan. Huolehdimme puolestasi ostajan etsimisestä, liiketoiminnan esittelystä sekä yrityskauppaan liittyvien asiakirjojen laatimisesta.

Liiketoiminnan myynti

Yrityksesi myynti alkaa heti myyntitoimeksiannon vastaanottamisesta. Ennen sitä käymme kanssasi läpi yrityksen myyntiin liittyvät tärkeät kysymykset kuten, myydäänkö liiketoiminta, yhtiön koko osakekanta tai vain osuus yhtiöstä. Käymme huolella läpi kaikki yrityksen arvonmääritykseen vaikuttavat tekijät ennen yrityskauppaa. Suuntaa antava arvio yrityksen arvosta selviää jo ensimmäisessä tapaamisessa.

Due Diligence

Due Diligence tarkoittaa ostokohteena olevan yrityksen tai sen liiketoiminnan ennakkotarkastusta. Se on tärkeä osa liiketoiminnan hankintaprosessia.

Due Diligence -tarkastus

Due Diligence -tarkastuksessa tarkastetaan kaikki kaupan kohteeseen liittyvä asiakirjamateriaali, kuten esimerkiksi yritysoikeudellinen dokumentaatio, kohdeyrityksen sopimukset, vireillä olevat oikeudenkäynnit ja mahdolliset oikeudenkäyntiuhat, immateriaalioikeudet, kohdeyrityksen velat, vastuut ja saatavat sekä vakuutukset, ympäristöasiat ja lupa-asiat.

Due Diligence -tarkastus kertoo muun muassa:

– onko ostopäätöksen perusteena oleva informaatio luotettavaa
– mitä verovaikutuksia kauppa aiheuttaa
– onko hinta oikeassa suhteessa suoritettuun tarkastukseen
– mitä synergiaa yritysosto tuo nykyiselle liiketoiminnalle
– onko näköpiirissä uhkakuvia, jotka estäisivät kaupan syntymisen
– mitä takauksia, vastuita ja varaumia kauppasopimukseen   saadun informaation perusteella pitäisi sisällyttää