Sopimusten laadinta

Tarvitsetko neuvonta-apua sopimusten laadinnassa?

Sopimusten merkitys yritystoiminnassa ja yleensä elinkeinoelämässä on suuri. Hyvin laadittu sopimus on verrattavissa vakuutukseen, sillä sen avulla kyetään varautumaan sopimuksen päättämishetkellä ehkä etäisiltäkin tuntuviin vastuuriskeihin, jotka kuitenkin toteutuessaan voivat aiheuttaa suurta vahinkoa yrityksen taloudelle. Hyvällä sopimusten laadinnalla ja sopimushallinnalla voidaankin saavuttaa suuria kustannussäästöjä, mm. välttämällä ennakoimattomat riskit ja ylimääräinen selvitystyö.

Suullinen sopimus – kirjallinen sopimus

Sopimuksen yksinkertaisin muoto on suullinen sopiminen. Suullinen sopimus sitoo periaatteessa samalla tavalla kuin kirjallinenkin, mutta epäselvyyksien välttämiseksi sopimukset kannattaa aina tehdä kirjallisesti. Mitä tärkeämpi asia, sitä perusteellisemman tulee myös sopimuksen olla niin sisällöltään kuin muodoltaan. Sopimusta ei kaikissa tilanteissa voi tehdä täysin vapaasti, vaan eri alojen lainsäädäntö saattaa rajoittaa esim. tiettyjen sopimusehtojen käyttöä.