Sopimusten laadinta

Tarvitsetko neuvonta-apua sopimusten laadinnassa?

Sopimusten merkitys yritystoiminnassa on suuri. Hyvin laadittu sopimus on verrattavissa vakuutukseen, sillä sen avulla kyetään varautumaan erilaisiin vastuuriskeihin, jotka toteutuessaan voivat aiheuttaa suurta vahinkoa yrityksen taloudelle. Hyvällä sopimusten laadinnalla ja sopimushallinnalla voidaan saavuttaa suuria kustannussäästöjä.

Suullinen sopimus – kirjallinen sopimus

Sopimuksen yksinkertaisin muoto on suullinen sopiminen. Suullinen sopimus sitoo periaatteessa samalla tavalla kuin kirjallinenkin, mutta epäselvyyksien välttämiseksi sopimukset kannattaa aina tehdä kirjallisesti. Sopimusta ei kaikissa tilanteissa voi tehdä täysin vapaasti, vaan eri alojen lainsäädäntö saattaa rajoittaa esim. tiettyjen sopimusehtojen käyttöä.

OTA YHTEYTTÄ!